Vòng xoay may mắn

Mỗi thành viên chỉ được quay 1 lần duy nhất trong ngày

Thêm bạn thêm vui

Hãy tạo cộng đồng bạn bè của bạn tại Viễn Thông A và nhận ngay điểm

- Đăng nhập được tích điểm khi giới thiệu bạn bè.

- Mỗi lượt mời bạn bè đăng ký thành công, được tặng ngay 20 điểm


Lưu ý:
- Tài khoản của bạn bè thành viên phải là tài khoản thực với thông tin đầy đủ chính xác.
- Viễn Thông A sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn của thành viên trong mọi trường hợp gian lận.

CHIA SẺ CÙNG BẠN BÈ

Chia sẻ Chương Trình Khuyến Mãi
mỗi ngày để tích lũy điểm
Nhận 10 điểm
cho mỗi lần chia sẻ
Luôn để trạng thái “public”
hoặc “friends” khi chia sẻ

Mỗi Chương Trình Khuyến Mãi chỉ được Share 1 lần/ngày

Mỗi Chương Trình Khuyến Mãi chỉ được Share 1 lần/ngày